Vedenie

Predseda :

Mgr. Jaroslav Pazera

Tajomník :

Jozef Veselovský

Pokladník :

Pavol Tyrpák

Členovia výboru :

Pavol Bolcar st. , Roman Dudžák, Ondrej Budzák, Pavol Bolcar ml.

Revízna komisia:

Predseda: Mgr. Karol Žembovič

Člen: Ing. Jozef Dudžák

Člen: Jozef Ovšonka